Румен Скорчев, живопис и графика 27.09.-11.10.2022

РУМЕН СКОРЧЕВ /1932-2015/

Изложба по повод 90 години от рождението

живопис и графика

27.09.-11.10.2022

успоредно с Галерия Академия 20.09 – 8.10.2022

Онлайноткриване на изложбата – разговор със Сузана Николова и Ели Скорчева в Галерия Арте.

„Който познава, разбира и обича езика на пластическото пространство и форма – знае какво е Румен Скорчев за движението и самоосъзнаването на българското изкуство като израз на сложни и дълбоки внушения, изкуство на изтънчена поетика и изящна пластичност, и преди всичко като духовна територия върху която израснаха и се развиха едни от най-изящните и красиви цветя на българската пластическа култура.

Изкуството на Румен Скорчев е личностно преживяване на едно интимно пластическо пространство – разрушено и достигнало до нас в една нова структура, в която живописната форма, емоционалното значение на цвета, графичната култура и рисунката я превръщат в своеобразна вселена, в която реалното и иреалното, видимото и невидимото, живеят в пластическото законодателство на автора.“

/Светлин Русев,  октомври 2015 г./

Експозицията в Галерия Арте включва няколко живописни платна на Румен Скорчев и около 15 графики от серията Кутията на Пандора, Кентаврите на земята, Реквием и др.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Онлайноткриване на изложбата – разговор със Сузана Николова и Ели Скорчева в Галерия Арте.

vesti.bg за изложбата

impressio.dir.bg за изложбата

в-к Дума за изложбите в галериите Арте и Академия

в-к Сега за изложбите

въпреки.com за изложбите