ЛЮБЕН ГЕНОВ живопис, 15.09.-01.10.2021

Category : Начало

ЛЮБЕН ГЕНОВ

Хроматични вариации

живопис

от 15.09. до 01.10.2021

Онлайн откриване – разговор с Любен Генов и Станислав Памукчиев

„Хроматични вариации“ е наименованието, на което заедно с Гергана Борисова се спряхме, за да назовем тази изложба в галерия „Арте“. Благодаря й за поканата! Тя ми даде шанс след 4-5 годишно „отсъствие“ да представя една избрана част от новите си живописни творби в това специфично експозиционно пространство, вдъхновяващо, но и задължаващо с авторитета и особеностите си. Подчертавам колко важно е това, защото именно в изложбената зала наистина е възможно да се затвърди усещането дали художникът е успял в своите търсения или не. Доколко с тази серия картини, създавани продължително време и завършени в последните месеци и дни, съм успял да отговоря достойно на подобно предизвикателство… Дали тази поредица конкретни отрязъци живописна плът през визуално натрапващите се полихромни равнини би могла да създаде илюзия за нови пространства, за необичайни полифонични звучности, увличащи ритми, аритмии…

Диатоничните и хроматични алюзии и метафорите с музикални понятия не са случайни в непосилните ми опити да обясня с думи живописта. Но те не са и нещо повече от средство (надявам се не съвсем наивно) за подчертаване на абстрактната същност и смисъла на онова, което се опитвам да създам на платното. Радостно е, че то понякога е успявало да предизвика и интереса на някои много стойностни личности от сферата на визуалните изкуства, за да ги накара да напишат по повод на различните ми изяви важни и вдъхновяващи за мен текстове, за което сърдечно им благодаря. Част от думите им могат да бъдат съотнесени и към търсенията ми в настоящата изложба, като някои от тях си позволявам да цитирам тук……………….вижте още

Повече за Галерия Арте

Вижте Нашите Художници

Арте