ВАСИЛ и БИСЕРА ВЪЛЕВИ, акварели, 6-23 април 2021

ВАСИЛ и БИСЕРА

ФАМИЛИЯ ВЪЛЕВИ

акварели

от 6 до 23 април 2021

„Изложбата на Васил Вълев и Бисера Вълева в Галерия „Арте“ представя двама утвърдени художници на днешната арт сцена. Всеки един от тях отдавна авторитетно е защитил името си на живописец, но също и на уважаван педагог в Художествената академия и Софийския университет. Това не е първата съвместна изява на баща и дъщеря. През последните няколко години в София и в страната те подредиха свои общи експозиции. Два свята, на пръв поглед различни генерационно, са специфично  близки и допълващи се като чувствителност и разбиране за пластичния изказ. Срещат се в своеобразен диалог – като общуване между завършени и независими в артистичния си избор художници. И не въпросът за приемствеността, когато става дума за пътя в изкуството, е тук първостепенен. За зрителя същественото е във възможността преди всичко да усети силата и отстояването на личния глас през, иначе, общото за двамата предпочитание към акварелната техника.

Васил Вълев е свързал тясно биографията си с развитието на акварелната живопис в българското изкуство от втората половина на ХХ век. Инициатор и съорганизатор на престижни художествени форуми през 70-те и 80-те години на ХХ век,  като Националните акварелни изложби и Международния пленер за акварел – Търговище, той активно се посвещава на акварелното изкуство не само като художник, но и като негов популяризатор. Творбите му в тази техника, основно в жанровете пейзаж и натюрморт, остават верни на класическото виждане, съхранили свежестта на връзката между художника и заобикалящия го свят. Акварелът в тях е използван в максималните си възможности за пластична и багрена изразителност.

Опирайки се на подобно разбиране в търсене на живописната фактура, Бисера Вълева отива по-нататък, оттласквайки се по-категорично от реалистичната форма. Предметът от видимостта при нея се освобождава от физическата си плътност, за да отвори посоки към метафорично-асоциативния образ. Често нейните композиции естествено преминават границите към абстрактното, преодолявайки  с лекота преобразяването в пластичната материя.

Изложбата среща публиката с двама художници, останали ревностно верни на акварела – сръчно овладян и подчинен до последния артистичен жест, ту успокоен от мека меланхолия, ту звънко трепнал от радост и светлина. Той може да се стори на някого твърде традиционен и отдалечен от динамиката на днешния ден. Но именно в подобни пресичания можем да търсим диалога за стойността на изкуството и безкрайните му превъплъщения.“

Анелия Николаева, април 2021

Онлайн откриване – разговор с авторите и изкуствовед Анелия Николаева

В-к Монитор за изложбата

В-к Дума за изложбата

impressio.dir.bg за изложбата

vesti.bg за изложбата