Настоящи изложби

Яна Петкова-Каракашова

СЛЕДИ ОТ СПОМЕНИ

живопис

от 13 до 29 февруари 2024 г.

Анонс на Юрий Дачев, „Рецепта за култура“-БНТ2 за изложбата на Яна Петкова

 „Следи от спомени“ е втората самостоятелна изложба на Яна Петкова-Каракашова в галерия „Арте“. Представянето на младата художничка заслужено отново намира място в изложбеното пространство, припознато през последните години като пристан на утвърдени художници, чието творчество бележи линията на съвременното българско изкуство. Само за няколко години изминали от зимата на 2021 г., когато с изложбата „Брегове и скали“ тя еднозначно заема своето място сред тях, днес можем ясно да проследим творческото и развитие.

В изложбата „Следи от спомени“ са представени избрани произведения, сред които пейзажи, разкриващи виртуозно овладяване на цветни петна туш, също серии монотипии, пейзажи и абстрактни композиции с маслени бои.

Експозицията с последните творби на Яна Петкова-Каракашова се отличава с ясна и много изчистена естетска селекция от произведения, обособени в няколко серии. Някои особено интересни художествени проблеми и търсения, поставени преди няколко години са изведени до осъзнати и сполучливи решения.

През 2021 г. Ружа Маринска пише: „Виждам бъдещето на Яна Петкова именно в разгръщането на тези – живописни и душевни – пространства, върху които тя ще сложи свой неповторим личен  знак.“  В настоящата изложба наблюдаваме отчетливо развитие на техниката на работа на художничката с туш. В първата изложба, авторката все още по-скоро експериментира и върви по пътя на изграждането на собствен почерк и художествена идентичност. Тогава силно впечатление за специалистите прави нетрадиционния подход на работа с туша, посредством техники присъщи за майсторите на акварела. Сред множество живописни произведения и големи по формат творби с акрил, тушът и малките формати се открояват в изложбата през 2021 г. с много силен емоционален заряд.

В изложбата „Следи от спомени“ художничката развива именно тази линия на работа. Особено въздействащи и основна линия в експозицията са седемнадесет нови творби с туш………………. вижте още