Силвия Богоева – живопис и Мартин Трифонов – скулптура 15-30.06.2023

Силвия Богоева – живопис

Мартин Трифонов – скулптура

„Баня“

15-30.06.2023

БНТ, Култура.БГ за изложбата – видео

Още през 2021 г. галерия „Арте“ отправи покана за изложба към Силвия Богоева и Мартин Трифонов като специална награда в рамките на конкурс, организиран от фондация „Млади български художници“ и г-н Тодор Стайков. Авторите за първи път се впускат във визуален диалог, макар и пътищата им да се преплитат още от времето на най-ранните им стъпки в изобразителното изкуство, когато и двамата са ученици в Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ – София.

Решението на галерия „Арте“ да даде пространство за тази приятелска среща създава атмосфера за осъществяване на искрено общуване между авторите. То прераства в пластичен еквивалент на начина, по който двамата с всичките си различия разговарят и в ежедневието. А разговорът им винаги е бил лек и непринуден.

Общата тематика на изложбата със заглавие „Баня“ е предпоставка за избор на сюжети, които позволяват на Силвия и Мартин свободно да интерпретират човешката фигура като обект на нестихващ техен интерес.

В метафоричен план личните монолози на авторите, без да си пречат, се радват на взаимно уважение и възхита. Топлата и експресивна природа на Силвия Богоева се отразява в живописните ѝ резултати. В платната ѝ се усеща компресираното натрупване на рисковани решения, отнасящи се към цвета и композицията. Те сякаш са документ, удостоверяващ бурния живот, през който самата личност преминава в стремежа си да се насити на неописуеми преживявания и да зърне невиждани багри. Късмет за зрителите е, че е налична и физическата нужда на авторката да преведе на визуален език целия си конгломерат от емоции. В случая единият от щастливите консуматори на описаното е именно Мартин Трифонов, който пък от своя страна е колкото в живота, толкова и извън него. Той избира бавния процес на скулптурата може би подсъзнателно. Благодарение на него си дава време за спокойно съзерцание на най-леките промени в повърхнините и обемите. Избор, свидетелстващ за един копнеж към спокойствие и за радостта от това да наблюдаваш чуждата реалност и жизненост. Именно аскетичните изразни средства и подбор на материали допринасят за деликатното присъствие на скулптурите и релефите на Мартин Трифонов, подчертаващи по този начин още по-силно мощната цветност в показаното от Силвия Богоева.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Откриване на изложбата – видео

БНТ, Култура.БГ за изложбата – видео

БНР, АртЕфир интервю със Силвия Богоева и Мартин Трифонов

въпреки.com за изложбата