Предстоящи изложби – Кирил Мескин, скулптура, 30.09.2020