Предстоящи изложби – Яна Петкова – Каракашова, живопис – 20.01.2021