МИЛКО БОЖКОВ, „РЕТРОРЕПРО I“, живопис 23.01.-09.02.2024

МИЛКО БОЖКОВ

РЕТРОРЕПРО I

живопис

от 23.01. до 09.02.2024

БНТ2, Рецепта за култура за изложбата на Милко Божков 

Както цялостното творчество на Милко Божков е необичайно, изненадващо и вълнуващо, така и настоящата му изложба е нестандартна и чувствена. Нестандартна, защото представихме първо „Ретрорепро II“ в края на 2023 /заради каталога на автора/, а сега показваме най-новите живописни творби на автора по стари скици, но отново с друго звучене. В „Ретрорепро I“ любимите теми на Милко – облаци, снежинки, вечерница, рало, църква… сега живеят върху дървени плоскости, които се отварят като книги – „…Живата му и неспокойна мисъл поражда силно изразен афинитет към нестандартните решения. Успява винаги да изненада и с дискретна провокация да подкани зрителя да се впусне в разгадаване на смислово-визуален лабиринт.

Монолитен и споен, а в същото време екстремно динамичен, той неспирно търси нови предизвикателства, без да попада в клопката на еклектичност и разпиляност. Творческият му свят се характеризира с богат и сложен пластичен синтез и наситена семантична тъкан. Синхронно съжителстват класически и неконвенционални форми. Синтез, лишен от неискрена преднамереност, носещ лекотата и финеса, с които се ражда първоначалната идеята.“ /Елица Терзиева, виж албум Милко Божков 2023/

Изложбата е чувствена като всяка картина излязла от душата на „…художник, който притежава изявен усет за творбата в нейната съвършена цялост. Всяко нещо (независимо реално или имагинерно) е на своето място. Самобитната режисура на изобразителното поле, сякаш възпроизвеждаща наблюдение през обектива на камера с множество едновременни гледни точки, въвлича зрителя във водовъртеж от образи и символи, плод на единението между съзнателно и подсъзнателно.“ /Елица Терзиева, виж албум Милко Божков 2023/

„Ретрорепро I“ включва 6 живописни платна и 13 картини изпълнени в смесена техника /акрил, туш, м.б., молив, резба и др./ върху дърво. „…В картините му са съхранени изгубени места и изгубено време, намерили израз в събирателен образ на време и пространство, на конкретно и общо, на понятно и непонятно.“ /Елица Терзиева, виж албум Милко Божков 2023/

БНТ1, Култура.БГ за изложбата – интервю с проф. Памукчиев

ВЪПРЕКИ интервю на Зелма Алмалех с Милко Божков

БНР интервю с Милко Божков

vesti.bg за изложбата