Петър Дочев – март 2017

ПЕТЪР ДОЧЕВ

живопис

14-28 март 2017

Галерия Арте ще представи серия картини ИНДУСТРИАЛЕН ПЕЙЗАЖ на големия български художник Петър Дочев. Изложбата е озаглавена Началото, тъй като това са най-ранните картини на автора още от времето на работата му като главен художник на „Кремиковци“/60-те и 70-те години на XX век/.

“Петър Дочев (1934-2005) е един от най-бележитите български художници от втората половина на ХХ в. Той принадлежи на бъдещето. Неговото творческо наследство все още очаква проникновените си ценители и тълкуватели, които да определят мястото на този велик художник в националното ни и европейското пластично изкуство. Имах привилегията да познавам непосредствено творческия път и да бъда много близък с този невероятен творец и излъчваш неизчерпаема доброта и приветливост човек. Ранният период от творчеството на талантливия живописец поразява с това, което наричам човешкост. Неговата чувствителност към участта на човека ставаше все по-изострена и човекът все повече отсъстваше от свят, дълбоко неразбираем. Индустриалните пейзажи, неудачно название от изкуствоведите, изпреварваха епохата. Много по-късно авангардните социолози и философи изобретиха понятието пост-човешко общество. Дочев беше изпреварил времето. Не случайно казах, че бъдещето ще го преоткрие. В последните си творби Петър Дочев се върна отново към началото. Възвестявам, че неговото творчество ще пребъде.”
Проф. Георги Фотев, 2017г.


Арте