Ем. Попов и Ст. Памукчиев – ноември 2016

„Начала“
Изложба на проф.Емил Попов – скулптура
проф.Станислав Памукчиев – живопис
1-14 ноември 2016

Изложбата „Начала“ на Емил Попов и Станислав Памукчиев е поредна творческа среща – взаимодействие на авторите. Проектът е вътрешно обоснован и носи енергията на споделена платформа, ориентирана към разкриване на устойчиви, универсални съдържания, определящи дълбинно живота.
„Нещата, които стоят в изначалното, стоят и сега. Ще продължат да бъдат, за да има бъдеще, като надежда, вяра, молитва…По същата причина, която ги е пораждала и тогава, в изначалното време.“/Емил Попов/
„Слизането в колективното несъзнавано, в архетипните наслоявания и родовата памет е разпознаване в цялото, разтваряне и свързване с миналото, с бъдещето, в безвремието.“/Станислав Памукчиев/
Скулптурите от сериите „Животни“ и „Жени“ на Емил Попов и картините – обекти от цикъла „Начала“ на Станислав Памукчиев, търсят автономен пластичен израз на енергиите, извиращи от традицията, от родовата, психичната и духовна памет. Творчеството на Емил Попов и Станислав Памукчиев е съзнато обръщане на погледа към изначалното, като събиране на духовен опит и опора за ново начало.


Арте