Атанас Шаренков – януари 2016

АТАНАС ШАРЕНКОВ
живопис
26 януари – 02 февруари 2016

Галерия Арте посвещава настоящата изложба на Деня на Народните будители и отбелязва 20 години от нелепата гибел на един от най-високо образованите български интелектуалци – Атанас Шаренков. Великолепен живописец, прекрасен реставратор, отличен преподавател и изкуствовед, завършен колекционер – това е само част биографичния портрет на твореца Шаренков. Той е автор на единствената в света пълна класификация на писмените източници по технология и техника на живописта, за период от над две хиляди години. Тези писмени източници той превежда, събира и тълкува в книга от четири тома – „Старинни трактати по технология и техника на живописта” – безценен труд за изкуствоведи, колекционери, реставратори и студенти.
Преди всичко Атанас Шаренков е художник. „Неговите творби се разпознават мигновено” – пише проф. Елка Бакалова. Картините му впечатляват с деликатни багри, непривични гледни точки на композицията и със специфична живописна техника.
От 2009 г. Градската художествена галерия в Хасково заслужено е преименувана в галерия „Атанас Шаренков”.
Изложбата е съвместно със СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, тъй като научните и творчески постижения на Шаренков тепърва ще бъдат проучвани и показвани в цялата им значимост, а картините му ще бъдат обект на най-престижните колекции.


Арте