Румен Скорчев – октомври 2015

РУМЕН СКОРЧЕВ /1932-2015/
живопис
12 октомври 2015

Лично за Румен Скорчев
Преди да си замине Румен Скорчев беше един от големите художници, съизмерим с най-извисената и изтънчена част на съвременното световно изкуство.
Днес вече живее в друго пространство, съизмеримо само с вечните духовни стойности, извън мярката на земните привидности. Който познава, разбира и обича езика на пластическото пространство и форма – знае какво е Румен Скорчев за движението и самоосъзнаването на българското изкуство като израз на сложни и дълбоки внушения, изкуство на изтънчена поетика и изящна пластичност, и преди всичко като духовна територия върху която израснаха и се развиха едни от най-изящните и красиви цветя на българската пластическа култура.
Изкуството на Румен Скорчев е личностно преживяване на едно интимно пластическо пространство – разрушено и достигнало до нас в една нова структура, в която живописната форма, емоционалното значение на цвета, графичната култура и рисунката я превръщат в своеобразна вселена, в която реалното и иреалното, видимото и невидимото, живеят в пластическото законодателство на автора.
Не знам дали лишената от духовност човешка чувствителност е знак на времето, или лесното владеене ефекта на съвременните изобразителни технологии са причина, но изкуството в неговата мисия като духовно познание, като религия на високи естетически, нравствени и морални категории, е мъртво?! Дали липсата на професионална дисциплина, възпитание и критерии са причина, но в определен смисъл майсторите на рисунката като че ли са на доизживяване, което прави нейното съхраняване, владеене, разбиране и развитие още по-ценно за тлеещата искра на духовния живот.
Рисунката е посвещение и когато един творец като Румен Скорчев е изградил цялостния си духовен свят върху пространството на рисунката, и този свят е жив и динамичен, това вече е надежда, че не всичко е загубено. Този свят е отвъд реалния и всъщност е една нова реалност, която рисунката е конструирала в пространството. Светът ОТВЪД е пластически материализиран в Света ОТСАМ. Реалните източници са изведени до една нова форма, извън академичните правила и познание, и заедно с това – носи високата култура и изискан вкус на един изключителен професионалист.
Светлин Русев, октомври 2015 г.


Арте