Светлин Русев – април 2012

СВЕТЛИН РУСЕВ
живопис, рисунка
ПЕЙЗАЖА КАТО ЕТЮД
ПЕЙЗАЖА КАТО КАРТИНА

6-30 април 2012

Изложбата показва част от кухнята на творческия процес – подготвителни рисунки-етюди, до завършената картина. Етюдите са от началото на 60-те години на миналия век, до подготвителни рисунки от последния месец преди изложбата. Повечето от подготвителните рисунки са правени по натура – някои съвсем ескизни, като работни бележки, докато стремежът при картините е извеждането им като определен емоционален, психологически и пластичен проблем. Това е колкото личен принцип, при изграждането на някои от картините, толкова и без претенции за общовалиден, универсален творчески процес. Най-общо казано – от сюжетната провокация до завършената като атмосфера картина.

Линк към БТВ Новините за изложбата на Светлин Русев


Арте