Станислав Памукчиев, юбилейна изложба 5-21.04.2023

Станислав Памукчиев

Проект „Преминаване – траектории във времето“

„Депо 80“, галерия „АРТЕ“

Куратор проф.д-р Петер Цанев

5-21.04.2023

Откриване на 5 април /сряда/ от 18.00 часа

              „Депо 80“, в галерия „АРТЕ“ е съществена част от големия проект, по повод  70 годишнината на художника, разположен основно на първия етаж в изложбен център СБХ, Шипка 6. Експозицията в „АРТЕ“ е паралелна изложба, представена като времева ниша, депо – хранилище на 80-те години, началото на творческото развитие на автора, на неговите пластични, стилистични и тематични търсения. Това десетилетие може да се раздели на първи „Търновски“ период /до 84 година/, в който устойчиво стои интерес към участта на „малкия“ човек, на симпатия и разпознаване в неговите житейски страсти, болки, надежди. Социалният критицизъм в тези картини се разминава с официализирания, бутафорен, исторически оптимизъм на онова време. В последвалото развитие, социалната детерминираност на персонажите, на тяхната житейска несрета, постепенно извеждат обобщението за несретата на самото съществуване. Човешката фигура, съблечена в своята екзистенциална голота и болка, стоически носи драмата на своята дуалистична природа.

80-те за художника са период на много интензивна работа. Пластическите експерименти, рисунъчната деформация и експресия на формата, плътната живописна, магмена повърхност, тъмен колорит, въплътяват и правят видими напреженията и драмата на човешкото съществуване.

В хода на времето се появяват настойчиво теми като: човекът в неговата социална среда; биографични мотиви; човешкото тяло; темите „Брод“, „По реката“, „Труд“, „Антитеза“, „Мъжът и жената“. Нарисуваните персонажи са в предела на своята телесна, емоционална и духовна ранимост. Оставени са в болката на своята участ, приели са да я срещнат и възнегодуват. Хора в изпитанието на повседневното си битуване, изправени пред бездната на непрогледното битие, с някакво неясно метафизично очакване.

Стоицизмът и достойнството в разкриването и приемането на екзистенциалната драма, активират съпричастие, споделена болка, но и усилие, воля за защита на човешкото, въставане срещу парализиращата детерминираност, и трескаво търсене на смисъл и спасение.

80-те години за художника са изпълнени с хуманен патос, с вчувстване и саморазпознаване в базисните основания на живота и осъзнаване на изкуството като средство за проникване в дълбинните антропологични съдържания.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” и Министерство на културата.

Видео-разговор със Станислав Памукчиев и Светлана Куюмджиева за изложбата ДЕПО 80 в Галерия Арте и откриване – 5.04.2023 – IIчаст

БНТ2 за изложбите на Станислав Памукчиев

Проф. Петър Цанев за изложбите в портал култура

Митко Новков за Станислав Памукчиев – kultura.bg

Дарик радио – интервю със Станислав Памукчиев

БНР, интервю на Юлия Петрова със Станислав Памукчиев

 Румен Леонидов за изложбите

въпреки.com за Станислав Памукчиев

СЕГА за изложбите