СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ, „ДВАМА“ – живопис 14-31.05.2024

СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

 ДВАМА

живопис

14-31.05.2024

Видео – БНТ1, Култура.БГ за изложбата на проф. Памукчиев, „Двама“

                „Двама“ е разказ за човешката близост и обвързаност, за съдбовното отредено живеене с другия. „Двама“ е биографията на душата и на нейната опаковка – тялото, в резонансите на споделеност, и в изпитанието на времето.

Названия като: „Заедно“, „Привечер“, „Посещение“,„Следвай ме“, „Среща“, „Вечерен концерт“, обозначават сцени между реалността и фикцията, емоционално – психични състояния, откровения, в които всеки да се разпознае, да се срещне със себе си и с другия. Заедно да се познаят в своите пориви, копнежи, страсти, радости, колебания, болки, загуби, умора. Всеки да се разкрие и отрази в огледалото на ближния и да приеме неговото отражение. Всеки да се преживее още един път в повседневното и да въстане във волята за неговото преодоляване, във величавата тъга  и копнеж по смисъл по-висок от обречеността в изтичащото време.

Обектът на наблюдение – мъжът и жената, вечната двойка, преживяни като взаимна съдба, търсят обобщението за изначалната двойка родила света, грехът, болката, родили Кайн и Авел, наказанието и опрощението, упованието и спасението.

В тази серия двуфигурни композиции, рисувани 2023, 2024г., се завръщам в картинното пространство, в сюжета и фигуралната метафора, завръщам се към рисунка, цвят, маслени бои, живописване с експресията на пластическия жест.

Много лични, тези картини защитават разбирането за изкуството, не като интелектуална спекулация, или естетическа самоцел, а като откровение за преживян емоционално-психичен и духовен опит, защитава убеждението за изкуството като усилие за разширяване на личния опит до свръхличен, за разтваряне в изначално и свещено битие…Усилие за сближаване…

Станислав Памукчиев, май 2024г.  

Видео – БНТ1, Култура.БГ за изложбата на проф. Памукчиев, „Двама“

БНР, АртЕфир интервю с проф. Памукчиев

vesti.bg за изложбата

СБХ за изложбата