ОТ КОЛЕКЦИИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРИ, живопис, 8-20.02.2021

ОТ КОЛЕКЦИИ ЗА КОЛЕКЦИОНЕРИ

от 60-те години на XX век до наши дни

изложба живопис

Александър Петров/1916-1983/

Найден Петков/1918-1989/

Атанас Пацев/1926-1999/

Калина Тасева/1927/

Светлин Русев/1933-2018/

Димитър Казаков – Нерон/1933-1992/

Иван Георгиев /1938-1994/

Йордан Кацамунски /1943-2015/

 от 8 до 20 февруари 2021, не се предвижда откриване.

 Последните десетилетия на XX век са твърде сложен, нееднороден и противоречив период, свързан с предстоящите политически промени и същевременно обвързан с ефектите от рухването на тоталитарната система. Борис Данаилов го нарича ТРАНЗИТЕН – в него липсват белези на окончателно завършени тенденции, нараства разнообразието от художествени стилове, утвърждават се и нови жанрове. В същото време последните години на XX век са криза на прехода, изцяло загуба на държавната подкрепа за изкуството, но и появата на първите частни галерии. Това динамично време е зрялата изява на творци като: Александър Петров, Найден Петков, Атанас Пацев, Калина Тасева, Светлин Русев, Димитър Казаков – Нерон, Иван Георгиев, Йордан Кацамунски и още много други талантливи автори. В тази експозиция сме подбрали точно тези имена, тъй като повечето от авторите сме представяли през годините при нас и добре познаваме тяхното творчество, а други поради чисто естетически подбуди.

Най-ранни са пейзажите на Александър Петров, Найден Петков и фигуративните композиции на Димитър Казаков – Нерон /60-те години/, следват момичетата на Атанас Пацев и композициите на Иван Георгиев /70-те години/,  пейзажите на Йордан Кацамунски и момичетата на Светлин Русев /80-те години/, а най-късни са пастелите на Калина Тасева /от наши дни/.

Изложбата е прецизно подбрана, представителна извадка на творби от изброените автори, включва пастели и акварели, техники които са предпочитани за част от споменатите художници, както и маслени платна. Рубриката „От колекции за колекционери“ се провежда ежегодно в Галерия Арте, включените произведения биха допълнили достойно всяка сериозна колекция.

vesti.bg за изложбата