Марина Маринова, живопис – 24.09.2019

МАРИНА МАРИНОВА

СЪЗЕРЦАНИЕ

живопис

от 24.09. до 5.10.2019

 

„Има места и образи за гледане,

Има места и образи за чувстване,

Има места и образи за съзерцание.

Тази изложба е от последните. Тя е невидим и тих зов за завръщане към дълбинното, към непознаваемото, към вечно съществуващото…

Тук амбицията да проявиш себе си навън чрез индивидуален творчески подход е узряла за вътрешния стремеж да завърнеш външно сътвореното в бездната на вътрешността, там откъдето е произлязло.

Някъде там в този процес, силуети от древни сакрални символи и геометрии и съвременни архитектурни структури се озовават в едно измерение, където се пробиват взаимно в опита си да се разминат всеки по своя път, навън и навътре,  разкривайки нови неподозирани пространства в себе си. Реалността!“

Марина Маринова, септември 2019

БНТ, Култура. Бг за изложбата на Марина Маринова

Радио София – интервю с Марина Маринова