Накити

Анжело Красини –                   18-30.05.2021

Мария Иванова –                     4-7.03.2020

Анжело Красини –                     6-18.03.2019

Изложба НАКИТИ –                   7-13 март 2017

Анжело Красини – март 2014