КОЛЕКЦИЯТА – март 2018

КОЛЕКЦИЯТА
от последните три десетилетия на XX век

27 март – 14 април 2018

Последните три десетилетия на XX век са твърде сложен, нееднороден и противоречив период, свързан с предстоящите политически промени и същевременно обвързан с ефектите от рухването на тоталитарната система. Борис Данаилов го нарича ТРАНЗИТЕН – в него липсват белези на окончателно завършени тенденции, нараства разнообразието от художествени стилове, утвърждават се и нови жанрове. В същото време 90-те години са криза на прехода, изцяло загуба на държавната подкрепа за изкуството, но и появата на първите частни галерии. Това динамично време е зрялата изява на творци като: Веса Василева, Галин Малакчиев, Генко Генков, Георги Баев, Иван Андонов, Йордан Кацамунски, Лиляна Русева, Мария Столарова, Петър Дочев, Румен Скорчев и още много други талантливи автори. В тази експозиция сме подбрали точно тези имена, тъй като повечето от авторите сме представяли през годините при нас и добре познаваме тяхното творчество, а други поради чисто естетически подбуди. Всички те за съжаление вече не са между нас.
Най – ранни са индустриалните картини на Мария Столарова и Петър Дочев / 70-те години/, както и някои от пейзажите на Кацамунски /“От прозореца“ – 70-те години/, натюрморт на Иван Андонов и пейзаж на Георги Баев от 1973г. От 80-те години са пейзажите на Генко, Кукерите на Веса, картините на Лиляна Русева, скулптурата на Галин Малакчиев, а най-късни са рисунките на Румен Скорчев.
Изложбата е прецизно подбрана, представителна извадка на творчеството на изброените автори от последните 30 години на миналия век, освен това всички тези творби биха допълнили достойно всяка сериозна колекция.

Гергана Борисова, март 2018

 

Линк към БНТ за изложбата КОЛЕКЦИЯТА