Изложби 2019

Александър Петров –
4-21.12. 2019

Владимир Морзоханов –
19.11.-02.12.2019

Стефан Лютаков –
29.10.-16.11.2019

Ясен Гюзелев –
08-26.10.2019

Марина Маринова –
24.09.-5.10.2019

Станислав Памукчиев –
10-21.09.2019

Людмил Лазаров –
27.06.-12.07.2019

Стоимен Марков –
4.06-4.07.2019

Николай Стоев –
11-26.06.2019

СРЕЩИ СЪС СВЕТЛИН –
22.05.-8.06.2019

Стоян Цанев –
08.-21.05.2019

Милко Божков –
9-25.04.2019

Иван Димов –
20.03.-06.04.2019

Анжело Красини –
6-18.03.2019

Божидар Бончев –
12.02-02.03.2019

Румен Малчев –
28.01-08.02.2019

КОЛЕКЦИЯТА –
14-25.01.2019