EXHIBITIONS 2022

Aneta Dragushanu –
29.11.-10.12.2022

Nikolay Stoev –
15-26.11.2022

Svilen Blazhev –
2-14.11.2022

Zahary Kamenov –
13-28.10.2022

Rumen Skorchev –
27.09.-11.10.2022

Ludmil Lazarov –
9-23.09.2022

Letter to Svetlin –
14-30.06.2022

Atanas Patsev –
27.05.-10.06.2022

Dimitar Nikolaev –
13.-25.05.2022

Elza and Nusha Goevi –
28.04.-11.05.2022

Ivan Dimov –
12-26.04.2022

Stanimir Zhelev –
23.04.-08.04.2022

Yuliy Takov –
8-21.03.2022

Yordan Parushev –
15.02.-04.03.2022

Pueva and Kanev –
20.01.-11.02.2022

Ivan Gazdov –
05-18.01.2022