Станислав Памукчиев – март 2015

„К Р И П Т О С И“ – самостоятелна изложба на СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ

обекти

17 – 30 март 2015

„Криптоси е изложба, която превръща галерийното пространство в депо – хранилище на обекти – експонати, носещи белезите на видими трансформации и пазещи енергиите на съдържания, които съзнанието е изтласкало, закрило, криптирало.
Малки фигури, пепелни ризи, вързопи, кърпи, направени от тензух, марли, воал, мрежа, тел, канап, напоени с парафин и восък, обгорени, покрити с пепел – изграждат метафорично тяло на психичното, търсят символна форма на личното и колективно несъзнавано, на енергиите на душата, на нейната скрита биография.
Експонирането в метални шкафове, върху мрежи, окачването на куки или поставянето в стъкленици – полага, съхранява, архивира материални следи, останки – образни въплътявания на енигматично закрити съдържания.
Предложеният акт на себепреброждане е навлизане в скритите, неразличими зони на архетипните и атавистични наслоявания, следва непонятните фигури на психичното, търси проекции в разтеглени до безкрай минало – бъдеще – безвремие.
Обектите – късове уморена прозирна материя – свидетелстват повтарящи се ритуализирани жестове. Предмети с озадачаваща функция провокират напрежение, предизвикват влечение към неразличимите сенки на едно пред или следбитие. Отвеждат ни в границите между профанно и сакрално, гранично и безгранично, в преходните пространства между тук и сега, и допусната отвъдност.
Изложбата със своята психична и духовна наситеност отправя предложение за пропътуване зад удобството и сигурността на разпознаваемото. „Криптоси“ активира тревожното питане – Може ли изкуството да ни съпроводи в лабиринтите на себепознаване и себеразкриване?“
Проф. Станислав Памукчиев, март 2015

Среща-разговор с Проф. Станислав Памукчиев по повод предстоящата изложба КРИПТОСИ
На 16 март 2015г. от 17.00 часа
За пръв път Галерия Арте ще бъде домакин на ОБЕКТИТЕ на Станислав Памукчиев, пространството на галерията ще има неочаквано различно – емоционално и визуално звучене. Изложбите на автора често са трудно „смилаеми“ за широка част от зрителите. Това е повод да „предизвикаме“ авторът и публиката на диалог. Станислав Памукчиев задълбочено анализира и премисля както своите творчески действия, така и процесите в изкуството изобщо. Срещата с творчеството и с личността на авторът е възможност за всички нас да се докоснем до високите стойности на модерното изкуство и да постигнем диалог, който да бъде полезен за по-широк кръг почитатели на изкуството.


Арте