Яне Гаджев, обекти от метал и глина 25-30.03.2023

Галерия Арте представя

първата самостоятелна изложба на Яне Гаджев

ФЕРОТЕРАПТЕРИ

25 – 30 март 2023 г.

Изложбата включва  триизмерни скулптурни обекти, изпълнени от метал и керамика. Балансът между различни структурни и колоритни решения,  наслагването и повторяемостта внасят вътрешен ритъм и допринасят за цялостното въздействие на скулптурната група.

В работите си авторът изследва многообразието на вретеновидната форма и на кодираната в нея динамика.  Привидно парадоксалният синтез между сила и лекота, мислените очертания и траектории при въртеливото движение на вретеното са базата, върху която са изградени изчистените, лаконични и обобщени керамични форми, индивидуализирани посредством триизмерни метални сегменти, чиято ажурно-решетъчна структура привнася ефекта на светлината и сянката.

 Яне Гаджев (р. 1997), завършва Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, където понастоящем преподава „Метал“. Възпитаник е на специалността „Метал“ в НХА, дипломирайки се последователно като бакалавър и магистър (2022). Работи в областта на метала, емайла, керамиката, привлечен е от възможностите на различните материали и от тяхното съчетаване.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Творчески стипенсии“

Вернисаж: 25 март (събота) от 13 до 15 часа

Галерия „Арте“, София, ул. „Бузлуджа“ 31/ двора, 25 – 30 март 2023 г.

въпреки. com за изложбата

БНР за изложбата