СЕВДА ПОТУРЛЯН, живопис – от 14 до 31.01.2020

СЕВДА ПОТУРЛЯН

 ПАВАЖИ, ОБИТАЛИЩА

живопис

от 14 до 31.01.2020

Вернисаж на 14.01.2020 от 18.00 до 20.00 часа

            Галерия Арте представя около 20 маслени картини на  художничката Севда Потурлян, всички те са мотиви от различни европейски страни. Съкровени кътчета, „Паважи и обиталища“ – реални, но и пречупени през нейното богатото и  деликатно въображение.

„Севда Потурлян притежава специфичен дар да опоетизира „живеенето” на човека в неговите делнични, битови измерения. Тя открива достойни за вниманието на художника обекти дори и в най-тривиалните и непретенциозни ежедневни ситуации и аспекти на съществуването. Нещо повече – очевидно преди всичко именно подобни насоки се фокусират в нейния художнически поглед. Онова, което има значение, обаче, е не мотивът сам по себе си, а извличането, така да се каже, на неговата съкровена пластическа и от тук – емоционална характеристика.

Ето защо живописта й излъчва една тиха, ненатрапчива и естествена съзерцателност и съответно настройва нашите възприемателни способности в същия ключ. Художничката провижда екзистенциалното в бита, в градската среда и в природата, населени от човека като се стреми директно, без помощта на сюжета и на фабулата, да предаде на зрителя своите настроения и усещания. Поради това можем да кажем, че наивизмът на пластическия й изказ е логична и закономерна проекция на тази цялостна нагласа към творчество. Подобна образна доминанта на картините й им придава неподправена искреност и жизненост.

Богатата предметност, разнообразните природни и урбанистични елементи, достигането на определено тонално единство на търсената обща цветова атмосфера на платното, както и декоративния ефект са сред онези съкровени характеристики на живописта на Севда Потурлян, които придават на изкуството й неговото несъмнено очарование и обаяние.“

Проф. Чавдар Попов, декември 2019

BNT2 – за изложбата на Севда Потурлян

БНТ, Култура.БГ за изложбата

Даниела Чулова-Маркова за Севда Потурлян в Култура.BG