Божидар Бончев, „Нови Работи“ – керамика, 12.02. – 02.03.2019

БОЖИДАР БОНЧЕВ

Нови работи

керамика

от 12.02. до 02.03.2019

откриване на 12.02.2019/вторник/ от 18.00 часа

„Диапазонът на фантазни порождения у Божидар Бончев е наистина неизчерпаем. Традиции, култури, народи, Изтокът и Западът, ниското и високото – като у един постмодернист живеят органично в неговото съзнание. Тази сплав от толкова разноречиви образи обаче има определен характер и в нея ние разпознаваме стила на Божидар Бончев.

….Фактически той създава артобекти, въоръжен с цялата палитра от художествени средства – керамика, живопис, скулптура. Завладяващо е умението му да съчетава форми и цветове, геометрика с арабеск, рисунка с петно, намерено в точен, изразителен и звучен колорит.

… търсейки точни думи, които да изразят особения чар на творбите на Божидар Бончев…..вижте още