Найден Петков /1918-1989/ – 100 години от рождението! Мартин, Катя и Яна Петкови.

ФАМИЛИЯ ПЕТКОВИ

100 години от рождението на НАЙДЕН ПЕТКОВ /1918-1989/

НАЙДЕН ПЕТКОВ – живопис, рисунки

МАРТИН ПЕТКОВ – керамика

КАТЯ ПЕТКОВА – тъкан текстил

ЯНА ПЕТКОВА – ръчна хартия

от 20 ноември до 10 декември 2018

Неповторимата артистична натура на Найден Петков, чиято 100 – годишнина отбелязваме през 2018, намира своеобразно продължение и разклонения в неговото потомство – синът Мартин, дъщерята – Катя и дъщерята на Мартин, внучката Яна. От всяко дърво свирка не става, е казано, но в случая дървото е дало отлични плодове

Когато е налице възприемчивост, талант и упорит, целенасочен труд, резултатите не закъсняват. Представените в експозицията творби са определено свидетелство за изключително важната, направо казано определяща роля на благоприятната семейна среда и на духовната атмосфера, която приживе, и след кончината на големия художник, продължава да изпълва дома на фамилия Петкови.

Пред нас е камерна подборка от творби на всеки от посочените автори. Найден Петков с великолепните си пейзажи, рисунки и акварели, Мартин Петков с оригиналните си утилитарни съдове и скулптури от керамика, Катя Петкова със своеобразните си пана от вълна и Яна Петкова с изящните си картини от ръчна хартия. Всеки изявява, естествено, свое собствено пластическо кредо, но всички заедно свидетелстват недвусмислено за органичната естетическа спойка, която съществува помежду им.

Проф. Чавдар Попов, ноември 2018

БНТ, Култура БГ за изложбата на „Фамилия Петкови“

Видео БГНЕС – откриване изложбата – „Фамилия Петкови“

Площад Славейков за Фамилия Петкови

Радио Христо Ботев – интервю с Яна Петкова