Милко Божков – октомври 2017

МИЛКО БОЖКОВ
Изгубен пейзаж
живопис
4 -16 октомври 2017

Всяка изложба на Милко Божков е събитие, както за нас, така и за културния живот в София и страната. Вече повече от 10 години с голямо нетърпение очакваме неговите приказки и разкази, деликатни и силно въздействащи. Този път Милко ни е подготвил история – не е излишно да подчертая, че както обикновено е майсторски пресъздадена. Всичко започва с един фото-архив от преди 25 години, там ясно личи масивна сграда близо до родното място на автора – с. Ресен. Това става повод Милко да потърси как изглежда пейзажа днес. Оказва се, че сега са останали само една стара панта, няколко тухли и камъни. Пейзажът е изчезнал, изгубен безвъзвратно. В изложбата като на кинолента зрителят преминава през миналото като през сфумато и открива настоящето – парчета и нищо. Само белия сняг съживява пейзажа – студен, но красив за финал на историята.
Няма защо да Ви убеждавам колко голям живописец е Милко Божков, просто вижте неговата изложба – една силна алегория на времето днес.

Гергана Борисова, септември 2017


Арте