ИВАН ГАЗДОВ, китайски туш, колаж и бронзови релефи, 5-18.01.2022

ИВАН ГАЗДОВ

китайски туш, колаж и бронзови релефи

5-18.01.2022

Онлайн откриване – проф. Георги Каприев за изложбата

„Когато диагностицирах Иван Газдов като адвокат на творението, не чаках да получа така пряко потвърждение. Газдов представя цикъл пейзажи. За мнозина изненада, за мен – не. Защото познавам „анотираните рисунки“ от „Графичествен“ и съм внимавал в кавъркласик графикатурите.

Радикално новото е, че пейзажът застава на авансцена. И свидетелства за перманентния Газдов възторг от природата. Специфичен възторг. Усетът за фрагилността на досяганото и деликатността на посягането са в непротиворечив синхрон с базисното схващане на Газдов за „натура“.

Той е алергичен към визуалното възпроизвеждане на природата. В предметно даденото има много страничен „шум“. Газдов рисува своите умни представи за природните феномени и така изобразява тяхната битийна форма. „Натурата“ става „култура“: става съществена знакова система. Защото са знаци за форми обаче, те отвеждат към смислите, които не могат да бъдат срещнати в никоя конкретна ситуация.

От гледна точка на художествената форма, умението си да заявява знака Газдов дължи на своето системно самовъзпитаване в майсторските нива на абстрактната изобразителност. Последното, което прави обаче, е да следва някакви предзададени образци, включително зададените от самия него.

Ефирните визии, постигнати в деликатната работа с китайски туш, влизат в контрастен диалог с колажната техника. Комбинацията провокира един съвременен начин на възприемане, съществена роля за което играе монтажът. Постига се ефект, водещ отвъд съставните части: изразяването на ейдетичната структура чрез същинския ѝ ритъм. Изявени са адекватните честоти и амплитуди на пространството и времето, с които вибрира всеки детайл. Случайността е изключена генерално.

Пак за първи път тук Газдов представя и свои пластики. Неговият принцип: „Малкото е много, простото е сложно“ е демонстриран в тях с цялата си мощ. Женските портрети от четирите релефа влизат в хармоничен диалог с пейзажите. Така хармонично, както пейзажността не се нарушава от присъствието на живи същества, между които жаби, зайци и сови, кучета-риби, скали-гълъби или човешки фигури – на земята и в облаците. Никаква изненада. Погледнато трезво, пред нас са все негови проекции: автопортрети на самия него – на света Иван Газдов.“

Проф. Георги Каприев, декември 2021

Събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Онлайн откриване – проф. Георги Каприев за изложбата

БНТ1, Култура.БГ за изложбата на проф. Газдов

Юрий Дачев и проф. Георги Каприев за изложбата

БНР за изложбата

jazzfm.bg, интервю с проф. Иван Газдов

В-к Монитор за изложбата

impressio.dir.bg за изложбата

24 часа за изложбата