Елза и Владимир Гоеви, живопис, 09-27.07.2020

Елза и Владимир Гоеви

живопис

09-27.07.2020

вернисаж на 9 юли 2020 от 17,00 до 19,00 часа

Елза (1928) и Владимир Гоеви (1925 – 2013) са не просто едно от известните ни художнически семейства, но те се родеят и допълват в своите начини на рисуване. И двамата са не просто художници от генерацията на 60-те, която отхвърля  имитативния реализъм и възприемайки естетиката на творческото преобразяване на нещата, се обръщат към пластичното, духовното, светлината, философията на природата и образа. И не просто едни от поколението си, а сред най-напредничавите натури на тяхната общност.   Изглежда, че и в двамата се заражда и развива успоредно  интуитивна оценка за естетиката на новите художнически насоки,  и в двамата се изработва усета за ценността най-вече на личния свят, и по този начин те надхвърлят пространството с разпознаваеми форми от непосредствени реалности. Така, те влизат в тъканта на видимото, с което то магически продължава да ни „информира“ за същността на личния израз и при двамата художници, реализиран чрез хармонична композиция, основана от прости линейни форми, нотан и цвят. Какво е това „нотан“ ли? Японска концепция за светлина и сянка или маса… Но нали дълбоко в своята същност изкуствата и епохите се сливат – в дълбочина  модерно и немодерно, „източно“ и „западно“ , сложно и несложно, рисунъчно и живописно имат общ генезис, говорят на общ език, имат единна същност!

Самата Елза Гоева е феномен (неуместна дума за нея и нейната скромност), защото и при очевидното дълголетие не престава да създава картини. При това творби, които можем единствено да оприличим като поетични сентенции. Картините й казват неща чрез цвят и форма – необичайни по емоционален интензитет в мъдрото си спокойствие – които не могат да бъдат изразени по друг начин неща, защото за нарисуваното в тях няма думи. Не съществуват думи, независимо, че творбите й са нещо като пресечната точка между реалността и поетичната символика.

Галерия „Арте“ е позната с активната си намеса в съвременния художествен дискурс, като многократно е представяла художници от различни поколения и тенденции. В така създадения диалог на сравнение и на предоставяне възможност за  поглед върху нашето изкуство,  сегашната изложба от творби на Елза и Владимир Гоеви е съществено обстоятелство.

Калин Николов, юни 2020

Онлайн откриване на изложбата на Елза и Владо Гоеви. Разговор с Елза Гоева и Калин Николов.

Картините от изложбата на Елза и Владимир Гоеви

БНТ за изложбата – видео

Изложба Елза Гоева в ХГ „Дечко Узунов“ , 2019

Сайт „Въпреки“ за Елза Гоева

vesti.bg за изложбата