Божидар Бончев, „Нови работи“ – керамика, 12.02. – 02.03.2019

БОЖИДАР БОНЧЕВ

Нови работи

керамика

от 12.02. до 02.03.2019

откриване на 12.02.2019/вторник/ от 18.00 часа

„Диапазонът на фантазни порождения у Божидар Бончев е наистина неизчерпаем. Традиции, култури, народи, Изтокът и Западът, ниското и високото – като у един постмодернист живеят органично в неговото съзнание. Тази сплав от толкова разноречиви образи обаче има определен характер и в нея ние разпознаваме стила на Божидар Бончев.

….Фактически той създава артобекти, въоръжен с цялата палитра от художествени средства – керамика, живопис, скулптура. Завладяващо е умението му да съчетава форми и цветове, геометрика с арабеск, рисунка с петно, намерено в точен, изразителен и звучен колорит.

… търсейки точни думи, които да изразят особения чар на творбите на Божидар Бончев, си спомних нещо, което преди години бях чела. В мемоарите си за своите парижки срещи с Модилияни Анна Ахматова описва как художникът е разпознал, че именно тя го е посетила и като не го е намерила, е хвърлила през отворения прозорец розите, които е носила със себе си. Казал й е, че те така красиво са лежали върху пода. Ето такава красота откривам в самия жест на Божидар Бончев – изящество в рисунъка, хармония в цветовете, съвършенство в образа. Нямам обяснение за тази калиграфия, но тя е факт.

Пишат и философстват за българския постмодернизъм. Едни го възхваляват, други го ругаят. Не съм сигурна, че го разбираме.  Постмодернизъмът не е просто еклектика, смесване на стилове и форми от различни епохи. Постмодернизъмът е надмогване на чисто стиловите характеристики. Той е възможност да мислиш за нещата, за образите от друга гледна точка. Да си волен да ги комбинираш по свой начин, да ги виждаш в непознати досега проекции и така да достигаш и да внушаваш нови послания. Убедена съм, че Божидар Бончев е един от най-автентичните български постмодернисти.“                                       /Ружа Маринска/

Божидар Бончев е роден в Котел през 1956. 1975 – завършва Техникум по керамика и стъкло, София. 1979-1984 – следва в Художествената академия, специалност „Керамика“, дипломира се при проф. Венко Колев. 1986 – хоноруван преподавател в Академията. 1990 – редовен преподавател. 1996 – доцент. 1996 – 1998 – е гостуващ лектор в Whitwoth College в Спокейн /САЩ/. 2003 – професор в катедра „Керамика“ на Художествената академия.

Видео БНТ, Култура БГ за изложбата на проф. Бончев

Видео БНТ2, Рецепта за култура – проф. Бончев

Портал КУЛТУРА и Даниела Чулова-Маркова за проф. Бончев

БНР – интервю с проф. Бончев