АНЕТА ДРЪГУШАНУ, изложба живопис и рисунки 30.10-2.11.2023

АНЕТА ДРЪГУШАНУ

изложба живопис и рисунки от 30.10 до 2.11.2023

Представяне на монография на 30 октомври 2023/понеделник/ от 18.00

Целия живот и всичките си вълнения Анета Дръгушану посвещава на изкуството, то е основното съдържание на ежедневието, което циркулира около моментите в ателието. С това присъствието ѝ е неотделимо от историята на българската живопис от втората половина на ХХ в. Със съпруга си Георги Петров споделя тази отдаденост – двамата живеят заедно в непрекъснато общуване с живописната материя. През последните години и по-специално след голямата ретроспективна изложба в СБХ през 2017 г. художничката е своеобразна сензация и откритие за колекционерите и галеристите и този засилен интерес в известен смисъл нарушава спокойния творчески оазис. Въпреки това удивителното в изкуството ѝ остава този процес на пречистване и дестилиране на най-есенциалното в една лична, мотивирана и защитена образна система, и този процес тя не изоставя до днес. Като упорито повтарян експеримент всяка творба свидетелства за една дълбока и искрена интенция, надживяваща конкретните обстоятелства на художественото занимание, несгодите или организационните структури, съпътстващи сложния творчески път на повечето български художници от периода.

Галина Декова, 2023

Автономният картинен свят и пластическите открития на Анета Дръгушану определят нейното значимо присъствие в новата българска живопис, определят активното ѝ участие в процеси на развитие и осъществяване на силна вълна на осъвременяване  в изкуството от 70-те, 80-те, 90-те години, в динамичните процеси на усвояване на езикови форми от модерното изкуство и тяхното интегриране в пластовете на културната традиция. Творчеството на Анета Дръгушану съхранява архетипна и духовна памет, топла съкровена връзка с дългата предмодерна култура. В нейното изкуство оживява импулс за реактивиране, ново осъзнаване на дълбоката обвързаност с Голямото митологично време и с паметта за прародителите. Обвързаност със съдържания, които по нашите земи още топлят със своята първична сила и енергия, още осъзнаваме като нещо свое, което базисно ни определя, което познаваме като родов белег на психична, духовна и културна принадлежност. В своя зрял и късен период Анета Дръгушану изведе докрай тази позиция, ревниво я отстоява като нещо устойчиво, дълбоко същностно, иманентно присъщо, което ще ни съхрани в дългото време. Ще ни опази в ускоренията на съвременния свръхтехнологизиран и информационно задръстен свят с неговата илюзорна, подменена представа за успех и щастие.

Станислав Памукчиев, 2023

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

видео – интервю с Анета Дръгушану и откриването на изложбата

видео – БНТ1 за изложбата и албума на Анета Дръгушану. Интервю на Александра Гюзелева с проф. Памукчиев

въпреки.com – Зелма Алмалех за изложбата 

segabg.com за изложбата и албума

vesti.bg за изложбата